Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Packnord Oy, PL 138, 00181 Helsinki

Tietojen kerääminen ja säilytys

Sivuston käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Yksilöityjä henkilötietoja kuten nimi, osoite tai sähköpostiosoite voidaan kerätä yhteydenottolomakkeen avulla. Yksilöityjen henkilötietojen luovuttaminen perustuu aina käyttäjän suostumukseen. Säilytämme lomakkeiden kautta kertyneitä henkilötietoja sen ajan kuin on asiakassuhteen ja palvelun tuottamisen kannalta tarpeellista.

Keräämme analytiikkatyökalujen avustuksella anonymisoituja henkilötietoja, joita ovat sivuston käyttö- ja selaustiedot sekä käytetyn laitteen tunnistetiedot. Keräämme näitä tietoja kehittääksemme sivustoa. Säilytämme analytiikan avulla kerättyjä anonymisoituja henkilötietoja 48 kuukautta. Anonymisoidut tiedot eivät ole yhdistettävissä kehenkään tiettyyn henkilöön.

Henkilötietoja säilytetään digitaalisessa muodossa tietomurroilta suojatussa paikassa.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä toukokuussa 2016 voimaan astunutta ja 25.5.2018 alkaen kansallisesti sovellettavaa EU:n tietosuoja asetusta (GDPR).

Evästeiden käyttö

Sivustoilla käytetään evästeitä. Käytämme sivustolla Google Analytics-seurantaohjelmaa, joka hyödyntää evästeitä. Evästeiden käytöllä seuraamme muun muassa sivuston kävijämääriä ja käyttäjien toimintaa sivustolla. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/

Keräämme kaikki sivustoilla käytetyt evästeet anonyymisti. Google Analytics-kävijäseurannan kautta näemme esimerkiksi kuinka monta ihmistä on käynyt sivustolla ja mitä sivuja he ovat selanneet, mutta edellä mainittuja tietoja ei koskaan yhdistetä toisiin rekistereihin, jolloin henkilötiedot pysyvät anonyymeinä. Google analyticsin seurannan voi halutessaan estää muokkaamalla selaimen asetuksia.

Scroll to Top